Open oproep - Campus

Waterveiligheid, technologische, ecologische en sociale duurzaamheid. Nieuwe energie, afval, water, lifestyle en buitendijks wonen. Vernieuwende en tijdelijke paviljoens. De Campus is de plek om noodzakelijke en kansrijke innovaties te testen en te ontwikkelen.
Deze ‘experimental playground’ biedt ruimte om samen te leren, testen en delen. Ideeën worden concreet, toepasbaar en zichtbaar gemaakt, en dat zal een ongekende waardevolle input opleveren. Nergens anders bestaat zo’n direct contact tussen onderzoeker, het onderzochte en de uiteindelijke gebruikers. Innovaties krijgen daarnaast de kans om in de permanente gebiedsontwikkeling doorontwikkeld te worden. 
FabCityNature richt de Campus elk jaar opnieuw in, met een focus op internationaal vernieuwende projecten en toepassingen.  
De impact van de Campus gaat verder dan innovatie. Deze zomer zal FabCityNature tijdens de FabCity Summit lid worden van het internationale netwerk FabCity Global. Dit zal zorgen voor grote internationale zichtbaarheid en publiciteit voor het project en alle deelnemers aan de Campus. 

Centrale thema's campus

Industrie & Natuur
Waterveiligheid & Buitendijks wonen
Urban nature & Nomads
Energie & de Elementen
Gezondheid & Vervuiling
Lees hierover meer op de About pagina

About

De opgave - Campus

De Campus is een gebied voor het uitvoeren van experimenten, kleine productie en het tonen van vernieuwing.
Voor de invulling van de Campus zijn wij op zoek naar slagvaardige en daadkrachtige partijen, die een bijdrage kunnen en willen leveren aan innovatie op het gebied van waterveiligheid, duurzaamheid, nieuwe lifestyle en bouwen met natuur. 
Ook partijen met een idee, ambitie of wil, maar nog zonder een concreet plan zijn van harte uitgenodigd om zich aan melden. De FabCityNature Campus kent een blijvende behoefte aan innovatie en aan nieuwe ideeën. Er bestaan dan ook verschillende mogelijkheden om een plek op de Campus invulling te geven en daarmee goede ideeën een kans te geven.

 

 

Algemene open oproep

De algemene open oproep voor de Campus is niet tijdsgebonden en loopt de gehele duur van FabCityNature, zo lang er plekken beschikbaar zijn. Teams die een plan hebben met een experiment of showcase, kunnen zich hiervoor inschrijven. Een definitief ontwerp of een voorontwerp voor het paviljoen en de mogelijkheid tot realisatie zijn vereisten bij deze inschrijving.

De algemene oproep geldt voor alle partijen zo lang er plekken beschikbaar zijn op de Campus. Inschrijving voor de algemene oproep blijft open op de website.
Voor de inschrijving geldt het 'algemene aanbod en voorwaarden'. Lees hier verderop meer over.

Schrijf je in

Ben je nog op zoek naar allianties om je krachten te bundelen?

Kijk dan eens op onze connect pagina. Maak een profiel aan en vind je match...

Connect

 

Aanbod en voorwaarden - algemeen

Wat bieden wij?
• Een plek op de Campus
• Onderdeel van een online platform en offline community
• Opgenomen in programmering en communicatie
• Mogelijke doorontwikkeling als onderdeel van de permanente gebiedsontwikkeling van de kustplaats IJmuiden aan Zee
• Onderdeel van het FabCityGlobal netwerk
• Kennisontwikkeling

Wat vragen wij?
• Een voorstel voor een innovatief paviljoen
• De mogelijkheid het paviljoen zelfstandig te financieren en te realiseren
• Beschrijving van een eventueel experiment en de innovatie van het paviljoen
• Beschrijving van de programmering van het paviljoen
• Beschrijving van de looptijd van het experiment en de lifecycle van het paviljoen
• Aanwezigheid van personen om bezoekers te woord te staan en experiment uit te voeren (in de periode juli, augustus, september, de weekenden en maandelijks een woensdag)
• Kennisdeling op de Campus en daarbuite

Criteria
Er wordt gekeken naar:
• de innovatie en de ambitie die nagestreefd wordt
• De bijdrage aan de klimaat neutrale ambitie van FabCityNature
• De mate waarin het paviljoen een nieuwe lifestyle onderzoekt
• Aansprekend ontwerp passend binnen FabCityNature
• Laat het ontwikkelproces van innovatie en het ontwikkelen van een prototype zien
• In hoeverre het onderzoek en ontwikkeling gekoppeld worden aan een toegankelijke showcase voor bezoekers
• Paviljoen is verplaatsbaar of demontabel
• Materiaalkeuze van het paviljoen is biobased, circulair of anderszins relevant
• Eisen t.a.v. fundering: het paviljoen moet op betonplaten gefundeerd kunnen worden
• Hoogte in principe 5m met uitzondering 8m. Bij grote uitzondering 12 m
• Grootte: gemiddelde grootte is 80 m². Bandbreedte 12 m² - 200m²
• Andere technische eisen: voldoen aan het bouwbesluit
• De mate waarin het paviljoen zelfvoorzienend is

* FabCityNature streeft ernaar dat minimaal 50% van de paviljoens zelfvoorzienend in energie zijn

Lidmaatschap
• Lidmaatschap per jaar kost 10.000 euro

Lidmaatschap is inclusief:
• Een plaats op de Campus en online zichtbaarheid
• Kennisdeling en programmering vanuit de Campus
• Fundering in de vorm van betonplaten
• Toegang tot energie, water en riolering