Gebiedsontmoeting #2

Tijdens de tweede gebiedsontmoeting op 10 juli presenteerde FabCityNature updates over het Pad, de Campus, Campsite en de Openluchtbioscoop. En gaven wij de primeur van het filmpje, dat FabCityNature maakte voor de FabCiyGlobal Summit in Parijs, nu ook te vinden op onze homepage.

In het tweede deel kwamen de vorderingen van het ontwikkelplan aan bod. Wim Voogd / Okra vatte de vertrekpunten van het ambitiedocument samen en Stefan Witteman / Current - die samen met Doepel Strijkers het stedenbouwkundig plan maken -  lichtte de stedenbouwkundige uitgangspunten toe: ontwerpen met wind, zand, zon, water en wind.

Met een zestigtal aanwezigen, waaronder afgevaardigden van de nieuwe raad, bewoners, lokale ondernemers en andere geïnteresseerden, en een groot enthousiasme was het wederom een geslaagde bijeenkomst.