Gebiedsontmoeting #1

Om alle buurtbewoners en lokale ondernemers te informeren over de stand van zaken van het ontwikkelplan van IJmuiden aan Zee werd een gebiedsontmoeting georganiseerd. Erg goed om een moment te hebben om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden.