Fissa #1

In het najaar van 2017 vond de eerste Fissa plaats. De Fissa's zijn de eerste aanzet tot het bouwen van een actieve community rondom FabCityNature. Voor de Fissa worden personen van verschillende typen partijen bij elkaar gebracht; omwonenden, ondernemers, overheid, ontwerpers en onderwijs . De betekenis van de Fissa's wordt versterkt door samen te werken met zowel gevestigde partijen als nieuwkomers in het gebied. Tijdens het diner wordt de potentie van het gebied zichtbaar gemaakt, vinden gesprekken plaats en worden ideeën aandragen. Zo zijn wij ervan overtuigd dat er een hechte community ontstaat.