Atelier van Lieshout in IJmuiden aan Zee

De eerste stappen voor de gebiedsontwikkeling rond de jachthaven in IJmuiden aan Zee worden zichtbaar. De iconische kunstwerken - Domestikator, Refter en Tribal Tower van Atelier Van Lieshout zijn vanaf half juni te bezichtigen in IJmuiden aan Zee. De werken symboliseren het spanningsveld tussen mens en natuur en nodigen uit om het gesprek daarover aan te gaan. Daarnaast krijgt het werk Soap Factory een plek op de Campsite en later dit jaar zal ook de Bikinibar zijn opwachting maken.

De werken zijn niet alleen te bekijken, maar ook te gebruiken. Het zijn ruimtes waar filmavonden, tentoonstellingen, vergaderingen of evenementen plaats zullen vinden. De functionele sculpturen bieden ook de fysieke ruimte voor het noodzakelijke maatschappelijke gesprek over bouwen, wonen en werken in de toekomst en geven daarmee een impuls aan de gebiedsontwikkeling.

ACHTERGROND

Gebied in ontwikkeling
Het gebied rond de jachthaven in IJmuiden aan Zee is een gebied in ontwikkeling, vol uitdagingen. Zeker op deze plek moeten we het hebben over het spanningsveld tussen mens en natuur. Hoe gaan we duurzaam wonen en werken in een wereld met binnen afzienbare tijd zeven miljard inwoners? Hoe ver kunnen we gaan bij het gebruiken en beïnvloeden van de natuur? Die vragen zijn terug te vinden in het werk van Atelier van Lieshout.

Experimental playground
Kustplaats IJmuiden aan Zee is gepland op het snijvlak van tegenstrijdigheden: aan de ene kant de zee, het strand en het prachtige duinenlandschap, aan de andere kant de jacht- en zeehaven en industrie. Bovendien zal buitendijks gebouwd worden. FabCityNature zet het gebied de komende jaren volop in het teken van placemaking: onderzoeken en experimenteren als voorbereiding op de permanente inrichting van dit gebied. Op de Campus als 'experimental playground' worden innovatieve bedrijven uitgenodigd om te zoeken naar nieuwe manieren van bouwen, wonen, werken en recreëren. Samen onderzoeken we wat wel en niet werkt om een daadwerkelijk duurzame kustplaats te kunnen realiseren. Daarnaast organiseert FabCityNature diverse activiteiten in het gebied en start deze maand de aanleg van een Campsite met Tiny Houses, een plek voor proefwonen, zijn in de natuur en om de zwakke en sterken punten van het gebied te ontdekken.

Internationale showcase
FabCityNature is aangesloten bij het internationale FabCity netwerk. Door in te zetten op de ontwikkeling van innovatie en duurzaamheid op deze rauwe plek aan de duinen, is het doel om van dit gebied een internationale showcase te maken waarin stedelijke ontwikkeling, natuurontwikkeling en klimaatverandering samenkomen en uiteindelijk een kustplaats te realiseren als mooie en toekomstbestendige plek om in te recreëren, wonen en werken. 

Lees meer over de kunstwerken op de Campus.
Lees meer over de Campsite.