Industrie & Natuur

Het gebied rondom IJmuiden aan Zee kent twee uitersten wat betreft gebruik. Ten zuiden ligt een Natura 2000 natuurgebied, terwijl ten noorden en oosten juist industriële activiteiten domineren. Natuurlijk zijn er de hoogovens van IJmuiden en de visafslag in de haven. Activiteiten die haaks lijken te staan op de ongereptheid van de natuur. 

Waterveiligheid & Buitendijks wonen

IJmuiden aan Zee wordt buitendijks ontwikkeld. Dit is mede ontstaan doordat het strand wassend is waardoor het land steeds verder groeit buiten de dijk. In deze uitdagende omgeving gaat ontwikkeld worden, en zal er dus rekening gehouden moeten worden met waterveiligheid.

Energie & Elementen

De elementen hebben vat op IJmuiden aan Zee. Je ontkomt er niet aan. Tegelijkertijd zijn deze elementen een onuitputtelijke energiebron. In de toekomst willen we nog meer gebruik maken van deze elementen, waardoor de ligging van IJmuiden aan Zee wordt benut voor een duurzame toekomst.

Gezondheid & vervuiling

Op de grens van gebieden met verschillende identiteiten ontstaat frictie. Frictie tussen activiteiten die moeilijk samen lijken te gaan. Maar, kan juist deze frictie tussen de vervuiling van de ene activiteit en de gezondheid van de andere activiteit een nieuwe betekenis aan het gebied geven? Welke symbiose is hierin te ontdekken?

Urban nature & Nomads

De urgentie van, maar ook het verlangen naar, een nieuwe manier van leven is groot. Door een steeds groter wordende groep wordt gezocht naar wat die nieuwe manier zou kunnen zijnGezondheid, een bewuste leefstijl en betekenis geven aan wat je doet, zijn belangrijke ingrediënten voor de ‘every day life of tomorrow’. Dit betekent zorgen voor jezelf, de mensen en de wereld om je heen. Stad en land, beton en groen, ecologie en economie. Het wordt duidelijk dat alles onlosmakelijk met elkaar verweven is. 

Vis, food & Haven

Van oudsher is visserij een levensbron voor IJmuiden, maar door overbevissing en vervuiling komt dit ambacht onder druk te staan. Olietankers en cruiseschepen varen dwars door de vispopulatie heen en microplastics zijn inmiddels dagelijks voer voor vissen. Hoe gaan wij om met de staat van de vispopulatie? En kunnen vernieuwende ideeën ervoor zorgen dat visserij kan blijven bestaan in de toekomst van IJmuiden?

Subscribe to the newsletter

Through a regular newsletter we like to keep you informed of all new developments related to FabCityNature.

* indicates required