Inspiration walk WeMakeTheCity

Inspiratie, beleven, proeven, een andere manier van kijken en verbondenheid met elkaar en het gebied waren een aantal ingrediënten van het middagprogramma van FabCityNature in het kader van WeMakeTheCity Climateproof op 18 juni. Groepjes van vijf deelnemers trokken met een picknick-kist, verzorgd door Drift Food, het gebied in en kregen een toelichting op FabCityNature als innovatiefase van de gebiedsontwikkeling. Vervolgens liep de hele groep onder leiding van ‘stroomgebied mobilisator’ Li An Phoa / Drinkable Rivers door de rauwe duinen, voor een bijzondere inspiratiewandeling.

Van anders denken naar doen
Met de aanleg van de Campsite en de plaatsing van de werken van Joep van Lieshout en de eerste Tiny Offices op de Campus zijn de eerste stappen van de placemaking als voorloper van de gebiedsontwikkeling niet alleen zichtbaar maar is de potentie van het gebied ook al te ervaren. Op de plek waar het buitendijkse kustdorp zal verrijzen spraken de deelnemers onder meer over de uitdagingen en kansen die we voor ons zien. Waaronder de grote (klimaat)vraagstukken van nu, het creëren van betrokkenheid met positieve verhalen, verbinding door persoonlijk contact, anders denken, (wils)kracht, creativiteit en kennis en bewustzijn vergroten en vertalen naar doen.

Uniek (natuur) gebied
Op de plek waar enige dagen daarvoor nog een rivier stroomde door de hevige regenval, wandelde de groep nu enthousiast door de zonovergoten duinen, langs het duinmeer met het zoete kwelwater, de pier en de golven. Haven, zee, industrie, strand, duinen en natuur. Juist deze grote tegenstellingen maken dit gebied zo bijzonder. De natuur met de unieke spontane duinvorming, bijzondere planten als de blauwe zeedistel, zeewolfsmelk en duinaveruit, vergezeld door het gekwetter van de tapuit, kuifleeuwerik, graspieper en IJsgors. Sinds de verlenging van de pier in de vorige eeuw groeide het strand en land aan en is er meer ruimte voor natuur én om te bouwen met de natuur.

Verbinding door beweging
Li An Phoa gaf een 'buitencollege’ over ‘drinkable rivers’ en wist tijdens de wandeling het diep persoonlijke met het systemische te combineren, geworteld in de specifieke plek en het moment van de dag. Op verkenning door het gebied ontstonden interessante gesprekken en borrelde er volop inspiratie op. Dat de deelnemers tijdens de wandeling met andere ogen naar het gebied zijn gaan kijken, bleek wel uit het feit dat waar bij aanvang beton in de natuur werd gezien en woorden als tegenstelling, verschrikkelijk en rafelrandje bovenkwamen, deze na afloop waren omgebogen tot bijzondere combinaties, uniek, verbonden, in beweging en groei. Het was met recht een inspirerende en bevlogen middag, die in stijl werd afgesloten met een borrel in De Refter.

Foto's: Rob van der Vet