Het pad

Het pad is de backbone van FabCityNature en zorgt voor de routing in het gebied. Van de focus op automobiliteit gaan we naar een gebied voor verblijven, lopen en fietsen. Het Pad/de Pijp is niet eenduidig, maar bestaat uit verschillende onderdelen als; steiger, brugdelen, looppad, tribune, trappen, schermen en meer. Tijdens de ontwikkeling groeit het pad, iedere fase een stuk erbij. Het zijn de uitnodigende nieuwe verbindingen in het gebied.

Subscribe to the newsletter

Through a regular newsletter we like to keep you informed of all new developments related to FabCityNature.

* indicates required