Design

Tijdelijke gebouwen en openbare ruimte laten in ontwerp het onderzoekende, testende en innovatieve karakter zien. Zo kan een breed publiek deelnemen aan en kennisnemen van de experimenten en vernieuwingen die in het gebied getest worden. Voor de testende partijen levert de interactie met een breed publiek waardevolle input op. 

Alle contrasten in het gebied worden in design samengebracht, verbeeld of uitgelicht. ​De extreme vorm van het design wordt onderzocht en er is ruimte voor experimenten en statements. Design geeft bekendheid in de omgeving en ver daarbuiten.

In het voorjaar van 2019 staat de expositie 'Dutch Design aan Zee' op de planning. Daarover later meer.

Design

Tijdelijke gebouwen en openbare ruimte. Onderzoeken, testen en innoveren.

Het pad

Het pad is de backbone van FabCityNature en zorgt voor de routing in het gebied. Van de focus op automobiliteit gaan we naar een gebied voor verblijven, lopen en fietsen. Het Pad/de Pijp is niet eenduidig, maar bestaat uit verschillende onderdelen als; steiger, brugdelen, looppad, tribune, trappen, schermen en meer. Tijdens de ontwikkeling groeit het pad, iedere fase een stuk erbij. Het zijn de uitnodigende nieuwe verbindingen in het gebied.

Subscribe to the newsletter

Through a regular newsletter we like to keep you informed of all new developments related to FabCityNature.

* indicates required