FabCityNature

Centrale thema's

De thema’s die in FabCityNature de komende jaren aan de orde komen zijn geformuleerd op basis van de schijnbare tegenstrijdigheden die we positief productief met elkaar willen verbinden.

Industrie & Natuur

Het gebied rondom IJmuiden aan Zee kent twee uitersten wat betreft gebruik. Ten zuiden ligt een Natura 2000 natuurgebied, terwijl ten noorden en oosten juist industriële activiteiten domineren. Natuurlijk zijn er de hoogovens van IJmuiden en de visafslag in de haven. Activiteiten die haaks lijken te staan op de ongereptheid van de natuur. 

Waterveiligheid & Buitendijks wonen

IJmuiden aan Zee wordt buitendijks ontwikkeld. Dit is mede ontstaan doordat het strand wassend is waardoor het land steeds verder groeit buiten de dijk. In deze uitdagende omgeving gaat ontwikkeld worden, en zal er dus rekening gehouden moeten worden met waterveiligheid.

Energie & Elementen

De elementen hebben vat op IJmuiden aan Zee. Je ontkomt er niet aan. Tegelijkertijd zijn deze elementen een onuitputtelijke energiebron. In de toekomst willen we nog meer gebruik maken van deze elementen, waardoor de ligging van IJmuiden aan Zee wordt benut voor een duurzame toekomst.

Gezondheid & vervuiling

Op de grens van gebieden met verschillende identiteiten ontstaat frictie. Frictie tussen activiteiten die moeilijk samen lijken te gaan. Maar, kan juist deze frictie tussen de vervuiling van de ene activiteit en de gezondheid van de andere activiteit een nieuwe betekenis aan het gebied geven? Welke symbiose is hierin te ontdekken?

Urban nature & Nomads

De urgentie van, maar ook het verlangen naar, een nieuwe manier van leven is groot. Door een steeds groter wordende groep wordt gezocht naar wat die nieuwe manier zou kunnen zijnGezondheid, een bewuste leefstijl en betekenis geven aan wat je doet, zijn belangrijke ingrediënten voor de ‘every day life of tomorrow’. Dit betekent zorgen voor jezelf, de mensen en de wereld om je heen. Stad en land, beton en groen, ecologie en economie. Het wordt duidelijk dat alles onlosmakelijk met elkaar verweven is. 

Vis, food & Haven

Van oudsher is visserij een levensbron voor IJmuiden, maar door overbevissing en vervuiling komt dit ambacht onder druk te staan. Olietankers en cruiseschepen varen dwars door de vispopulatie heen en microplastics zijn inmiddels dagelijks voer voor vissen. Hoe gaan wij om met de staat van de vispopulatie? En kunnen vernieuwende ideeën ervoor zorgen dat visserij kan blijven bestaan in de toekomst van IJmuiden?

Project achtergrond

FabCityNature is een experimental playground voor een duurzame toekomst en het alledaagse leven van morgen. FabCityNature verkent als voorloper van de gebiedsontwikkeling Kustplaats IJmuiden aan Zee in de komende vijf jaar de potentie van het gebied.

FabCityNature is ontstaan in opdracht van de Kustplaats IJmuiden aan Zee B.V., bestaande uit KondorWessels Vastgoed B.V., Kennemerstrand N.V., Kennemermeer B.V., Seaport IJmuiden Onroerend Goed B.V. en de gemeente Velsen. 

Contact

Projectorganisatie Kustplaats IJmuiden aan Zee
​bureau ZWIRT urbanism of opportunities 
ir Carolien Ligtenberg 
(+31) 06 13064867
carolien@bureauzwirt.nl
 

Team FabCityNature

Concept, design, strategie FabCityNature
Carolien Ligtenberg – bureau ZWIRT

Communicatie FabCityNature
Else Wissink – Else.com

Grafisch ontwerp, website and video FabCityNature
Ivo Schmetz – 310k.nl
Joes Koppers – Usemedia

Team Kustplaats IJmuiden aan Zee:

Projectdirecteur Kustplaats IJmuiden aan Zee
Marijn Spoelstra – COUP

Ontwikkelplan Kustplaats IJmuiden aan Zee
Duzan Doepel – Doepelstrijkers
Stefan Witteman – Current a+u
Wim Voogt – Okra

Omgevingsmanagement IJmuiden aan Zee
Martine Smit – Task

Marketing en branding Kustplaats IJmuiden aan Zee
Ania Berkelmans – Kondor Wessels Vastgoed

Overige teamleden Kustplaats IJmuiden aan Zee
Evert van Imhoff
Mathia van der Varst

Disclaimer

De samenstellers van FabCityNature hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden om de rechten van de auteursrechthebbenden op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Zij die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de samenstellers van dit onderzoek wenden. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Via een regelmatige nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen rondom FabCityNature.

* indicates required