FabCityNature IJmuiden aan Zee

Een lege vlakte, uitzicht op een verstild duinmeer, de haven, strand zee en industrie. Altijd wind, zand en zon. Dat is het gebied rondom de Seaport Marina in IJmuiden. Op deze plek zal de Gemeente Velsen straks een innovatief, buitendijks kustdorp ontwikkelen. FabCityNature is de voorloper en innovatiefase van deze ontwikkeling en verkent de potentie van het gebied. Een ‘experimental playground’ voor een duurzame toekomst en het alledaagse leven van morgen.

In de komende vijf tot tien jaar hebben we de tijd om ter plekke te werken aan innovatieve modellen en prototypes, die inspelen op zowel urgente en actuele vraagstukken als op de tegenstellingen in het gebied. Om te leren bouwen met de natuur. Om innovaties te ontwikkelen, ook van grote waarde buiten dit gebied. Lokaal geproduceerd, maar wereldwijd verbonden door de aansluiting bij het omvangrijke en internationale netwerk van FabCity Global.

Gebouwd op drie pijlers

FabCityNature is gebouwd op drie pijlers: 

CAMPUS: de ‘experimental playground’. Experimenten, leren en evolueren.
COMMUNITY: verbonden met elkaar en het gebied. Ervaren, delen en groeien.
DESIGN:  tijdelijke gebouwen en openbare ruimte. Onderzoeken, testen en innoveren.

Daarnaast is momenteel de CAMPSITE in ontwikkeling; een bijzondere overnachtingsplek én een plaats om te kunnen proefwonen en experimenteren met woonvormen en natuur. FabCityNature zal het gebied naast Paviljoen Nova Zembla samen met experts op het gebied van Tiny Houses gaan inrichten.

Locatie IJmuiden aan Zee

IJmuiden aan Zee. Een unieke plek in Nederland, op een cruciale locatie. Verschillende, krachtige en rauwe identiteiten botsen op elkaar. Haven, zee, industrie, strand en natuur. Een plek waar urgente vraagstukken als kustontwikkeling, nieuwe identiteit, waterveiligheid, klimaatsverandering, zeespiegelstijging, nieuwe woon- en werkvormen en het alledaagse leven van morgen samenkomen.

IJmuiden aan Zee ligt op het kruispunt van de metropoolregio Amsterdam en de kustlijn van Nederland. Dé plek om nieuwe stappen te zetten vanuit de urgentie van de vraagstukken van nu en de toenemende druk op de stad. Inspelend op ecologische, economische en sociale duurzaamheid, met een nieuw perspectief op ruimtelijke kwaliteit.  

https://vimeo.com/291932244

Een bijzondere overnachtingsplek. Tiny Houses, proefwonen en zijn in de natuur.

'Experimental playground’. Samen experimenten, leren en evolueren.

Met elkaar en het gebied verbonden. Ervaren, delen en groeien.

Tijdelijke gebouwen en openbare ruimte. Onderzoeken, testen en innoveren.

Doe mee!

FabCityNature is een open platform, waarin we leren bouwen met de natuur. Door de aansluiting bij het internationale FabCity-netwerk maken wij van FabCityNature een internationale showcase, waarin stedelijke ontwikkeling, natuurontwikkeling en klimaatverandering samenkomen. FabCityNature werkt aan innovatieve modellen, prototypes, typologieën en modellen, ook van waarde voor andere plekken. Dat biedt de kans om uit te vinden hoe wij van IJmuiden aan Zee een klimaatbestendige en echt duurzame kustplaats kunnen maken. 

Gezocht: vernieuwende bedrijven, ondernemers, kunstenaars en ontwerpers die willen uitvinden en testen hoe de toekomst er technologisch en sociaal uit ziet. Waterveiligheid, duurzaamheid en ‘the everyday life of tomorrow’ zijn hierin belangrijke thema’s. FabCityNature roept op om deel uit te maken van de Campus, de ‘experimental playground’ als voorloper op de gebiedsontwikkeling van de kustplaats IJmuiden aan Zee.